Καλώς ήλθατε στη σελίδα του Τμήματός σας στην οποία θα αναπτύξουμε θέμα σχετικό με τη Ρύπανση του Νερού
Σε αυτό το wiki θα προσπαθήσουμε
pollutionglobe2crop2.gif
pollutionglobe2crop2.gif
να μελετήσουμε και να παρουσιάσουμε τη Ρύπανση του Νερού, που είναι η παράγραφος 2.4 του σχολικού εγχειριδίου: ΧΗΜΕΙΑ Β΄Γυμνασίου.Συγκεκριμένα στη σελίδα "Introduction" σας δίνω τις οδηγίες για το πώς θα δουλέψουμε.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θα εργαστείτε με τις ομάδες σας. Αφού συζητήσετε μεταξύ σας το κάθε ερώτημα και το ετοιμάσετε, ένας ή μια εκπρόσωπός σας θα το αναρτά στη σελίδα που σας έχω δημιουργήσει για κάθε θέμα τις πληροφορίες ή ό,τι έχετε δημιουργήσει. ( Αυτό θα μπορεί να είναι ακόμη ένα αρχείο, μια εικόνα, ένα Power Point, ένα είτε ένα link κλπ). Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός άτομα, που έχουν mail και έχουν δημιουργήσει wiki θα αναρτούν υπογράφοντας με το όνομα ή τον αριθμό της ομάδας τους. Μπορείτε να κάνετε σχόλια και να προτείνετε να διορθωθεί κάτι που δε θεωρείτε σωστό.

Με το "edit" μπορείτε, να μπαίνετε στις σελίδες και να κάνετε τις παρεμβάσεις σας!Σκόπιμο θα ήταν να εμπλουτίσετε τις σελίδες με ευχάριστα video, σχετικά με την ερώτηση που επεξεργάζεστε ή ακόμη και τραγούδια ή με επεξεργασμένες από εσάς όμορφες εικόνες καθώς και PPT, όπως είπαμε και αλλού. Παρακαλώ, να μην εισάγετε στις σελίδες δικές σας εικόνες, για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Σημείωση: Για όποια πληροφορία ή εικόνα εισάγετε από άλλη πηγή, πρέπει, όπως έχουμε πει, να αναφέρεται η πηγή.


Ακολουθία εργασίων:

1. Θα προσπαθήσετε να ορίσετε τις έννοιες Ρύπανση και Μόλυνση. Για να γίνει αυτό θα ερευνήσετε εκτός από το σχολικό βιβλίο και δύο ακόμη πηγές. π.χ. ένα ετυμολογικό λεξικό.

Κατόπιν θα εντοπίσετε τις διαφορές.Αυτό μπορείτε να το παρουσιάσετε με όποιον τρόπο θέλετε ( κείμενο, σχέδιο-ζωγραφική, εικόνα ή και animation)

2. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αναζητηθεί η σημασία της λέξης Λύματα. ( Ετυμολογία της λέξης και πως προκύπτουν). Θα εξασφαλίσετε φωτογραφίες για αυτά και θα τα αναρτήσετε στη σχετική σελίδα.
3. Το Οικοσύστημα είναι η τρίτη σημαντική έννοια αυτής της παραγράφου. Και μαζί με αυτό η έννοια Υδάτινο Οικοσύστημα και ο αυτοκαθαρισμός του καθώς και οι Υδάτινοι Αποδέκτες. Οι πληροφορίες σας θα προέρχονται πάλι από τρεις πηγές, μια εκ των οποίων θα είναι το σχολικό βιβλίο.


Εδώ προτείνονται κάποιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Οικοσύστημα 1
Οικοσύστημα 2
Υδάτινο Οικοσύστημα
Υδάτινο Οικοσύστημα 2
Αυτοκαθαρισμός 1
Αυτοκαθαρισμός 2

4. Με ποιους τρόπους ρυπαίνεται το υδάτινο Οικοσύστημα; Και σε αυτό το σημείο θα αναφέρετε τις αιτίες εμπλουτίζοντας το κείμενο με τους τρόπους που προανέφερα.

5. Με ποιους τρόπους θα πετύχουμε τον περιορισμό της ρύπανσης του υδάτινου οικοσυστήματος; Προτείνετε διάφορους τρόπους που θα αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά σας και τη φαντασία σας.6. Τελευταίες έννοιες για επεξεργασία είναι ο Ευτροφισμός και η Βιοσυσσώρευση7. Από την παρακάτω ιστοσελίδα θα μπορέσετε να κατεβάσετε ένα εργαλείο με το οποίο θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε έναν εννοιολογικό χάρτη, ως ανακεφαλαίωση. Υπόδειξη: Μην βάλετε τα πραγματικά σας στοιχεία:Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη

Πηγή φωτογραφίας: pages.drexel.edu

Καλή δουλειά!